Ελληνική Σήμανση

Η Ελληνική Σήμανση: “στηρίζουμε την Ελληνική Οικονομία” έρχεται να καλύψει ένα κενό χρόνων, γύρω από την επικοινωνία της προέλευσης ελληνικών προϊόντων.
Με μία μικρή χρέωση της τάξης των 5€ ανα κωδικό, σας παρέχονται γραφικά προετοιμασμένα από τους designers μας, σε έγχρωμη και ασπρόμαυρη έκδοση, ειδικά για τους πελάτες της Barcode1.
Βασική προϋπόθεση, η αποστολή υπεύθυνης δήλωσης, πως το προϊόν παράγεται πραγματικά στην Ελλάδα, και όχι συσκευάζεται απλώς.

Ελληνική Σήμανση “στηρίζουμε την Ελληνική Οικονομία”

συν ΦΠΑ

Κωδικός προϊόντος: 10 Κατηγορία: