Αναλυτικές προδιαγραφές του ΕΑΝ-13

Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικές προδιαγραφές Barcode EAN-13. Τα ακόλουθα παρέχουν πληροφορίες για το μέγεθος εκτύπωσης του barcode στο προϊόν σας.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό αν χρειάζεστε την επαλήθευση του barcode. Αποτελεί επίσης έναν καλό οδηγό που διαβεβαιώνει ότι το barcode σας σκανάρεται σωστά.
Αν είναι δυνατόν θα πρέπει να κρατήσετε το μέγεθος του barcode σας εντός αυτών των προτύπων. Αν κινηθείτε εκτός των προτύπων αυτών, τα barcode σας μπορεί να γίνονται αποδεκτά από μερικούς εμπόρους λιανικής και να απορρίπτεται από άλλους.

Μεγέθυνση

Το καθορισμένο εύρος μεγέθυνσης για ένα Σύμβολο Bar Code EAN-13 που σκανάρεται στο σημείο λιανικής πώλησης είναι 80% – 200%. (Διάσταση Χ 0.26mm-0.66mm)

Μια ελάχιστη μεγέθυνση κατά 75% (Διάσταση Χ 0.25mm) είναι εφαρμοστέα μόνο στις κατά απαίτηση εκτυπωτικές διαδικασίες (π.χ. θερμική εκτύπωση). Στην περίπτωση αυτή το ύψος του barcode δεν θα πρέπει ποτέ να μειωθεί κάτω από το 80%.

Όταν ένα αντικείμενο μπορεί να σκαναριστεί σε περιβάλλον Σάρωσης Γενικής Διανομής (αυτοματοποιημένο σκανάρισμα), το επιτρεπόμενο εύρος μεγέθυνσης είναι από 150% έως 200% (Διάσταση Χ 0.50mm – 0.66mm).

Ανθρωπίνως Αναγνώσιμη Σήμανση

Η Ανθρωπίνως Αναγνώσιμη Σήμανση πρέπει να εκτυπώνεται κάτω από το σύμβολο του barcode.

Η συνιστώμενη γραμματοσειρά για την Ανθρωπίνως Αναγνώσιμη Σήμανση είναι η OCR-B με ύψος 2.75mm στο ονομαστικό μέγεθος (μεγέθυνση 100%, Διάσταση Χ 0.33mm). Αυτή η γραμματοσειρά αποτελεί μόνο μία σύσταση, γίνονται αποδεκτές και εναλλακτικές γραμματοσειρές και μεγέθη αρκεί τα ψηφία να είναι ευανάγνωστα.

Διαστάσεις (Όλες οι μετρήσεις σε χιλιοστά)

Μεγέθυνση Διάσταση Χ Πλάτος Ύψος barcode Αριστερή Ελεύθερη Ζώνη Δεξιά Ελεύθερη Ζώνη
0.80 0.26 25.08 18.28 2.90 1.85
0.85 0.28 26.65 19.42 3.09 1.96
0.90 0.30 28.22 20.57 3.27 2.08
0.95 0.31 29.78 21.71 3.45 2.19
1.00 0.33 31.35 22.85 3.63 2.31
1.05 0.35 32.92 23.99 3.81 2.43
1.10 0.36 34.49 25.14 3.99 2.54
1.15 0.38 36.05 26.28 4.17 2.66
1.20 0.40 37.62 27.42 4.36 2.77
1.25 0.41 39.19 28.56 4.54 2.89
1.30 0.43 40.76 29.71 4.72 3.00
1.35 0.45 42.32 30.85 4.90 3.12
1.40 0.46 43.89 31.99 5.08 3.23
1.45 0.48 45.46 33.13 5.26 3.35
1.50 0.50 47.03 34.28 5.45 3.47
1.55 0.51 48.59 35.42 5.63 3.58
1.60 0.53 50.16 36.56 5.81 3.70
1.65 0.54 51.73 37.70 5.99 3.81
1.70 0.56 53.30 38.85 6.17 3.93
1.75 0.58 54.86 39.99 6.35 4.04
1.80 0.59 56.43 41.13 6.53 4.16
1.85 0.61 58.00 42.27 6.72 4.27
1.90 0.63 59.57 43.42 6.90 4.39
1.95 0.64 61.13 44.56 7.08 4.50
2.00 0.66 62.70 45.70 7.26 4.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όροι:

– Πλάτος του barcode = το πλάτος του συμβόλου του barcode εξαιρούμενων των Ελεύθερων Ζωνών

– Ύψος του barcode = το ύψος του barcode εξαιρουμένων των γραμμών οδηγών

Ελεύθερη Ζώνη = Η άσπρη περιοχή δεξιά και αριστερά από το barcode.

Είναι καλή ιδέα να επιτρέψετε μια μεγαλύτερη Ελεύθερη Ζώνη από την αυστηρώς οριζόμενη, για την περίπτωση που υπάρξει διασπορά μελανιού ή εκτυπωτικές ανακρίβειες.

Εάν είστε αβέβαιοι για οποιονδήποτε από τους όρους μας που χρησιμοποιούνται εδώ και δεν βρίσκονται στο λεξιλόγιο μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Αν χρειάζεστε να διευθετήσετε την επαλήθευση του barcode, η δυνατότητα αυτή μπορεί να αγοραστεί εδώ.