Λεξικό των Όρων

Εδώ μπορείτε να βρείτε τους ορισμούς των όρων που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία των Barcode.


Επίσης αποκαλούνται Matrix Barcodes – Αναφέρεται στα barcode που κωδικοποιούν την πληροφορία τόσο κάθετα όσο και οριζόντια σε αντίθεση με τα μονοδιάστατα barcode. Αυτά μπορούν να κωδικοποιήσουν πολύ περισσότερη πληροφορία από τα κανονικά barcode. Ο πιο κοινός τύπος δισδιάστατων barcode είναι τα QR Codes.


Πρόκειται για διαδοχικούς αριθμούς που συνήθως κωδικοποιούνται σε barcode με τις μορφές Code-39 ή Code-128. Ετικέτες με διαφορετικό αριθμό barcode στην κάθε μία κολλιούνται στα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης για να κρατηθεί σε αρχείο η δραστηριότητα εισερχομένων και εξερχομένων αντικειμένων. Αυτές οι μορφές barcode χρησιμοποιούνται επίσης σε βιβλιοθήκες για τον δανεισμό βιβλίων.


Ένας τύπος ενός δισδιάστατου Barcode που χρησιμοποιεί το σχέδιο μίας πυραμίδας των Αζτέκων για την εύρεση το κέντρου. (Ένα σχέδιο στο κέντρο του κώδικα χρησιμοποιείται από τον σαρωτή για να ανιχνευτεί το κεντρικό σημείο).
Χρησιμοποιούνται κυρίως για τα εισιτήρια παρόχων μεταφορών όπως η eurostar.


Το ύψος των κοντύτερων γραμμών στο barcode. Αναφέρεται στις γραμμές μόνο και δεν περιλαμβάνει τον αριθμό στο κάτω μέρος.


Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του barcode. Αναφέρεται στο ολικό πλάτος των γραμμών. Δεν περιλαμβάνει το μήκων των ελεύθερων ζωνών στα δύο άκρα των γραμμών.


Μια εικόνα που χρησιμοποιείται για να περιέχει έναν μικρό αριθμό πληροφοριών ο οποίος μπορεί να αναγνωστεί από έναν σαρωτή barcode ή από εφαρμογή κινητού τηλεφώνου.


Αναφέρεται στην δυνατότητα πώλησης που προσφέρουν κάποιοι λιανικοί έμποροι barcode όπου ο αριθμός του Barcode και οι εικόνες του Barcode μπορούν να αγοραστούν ταυτόχρονα. Συνήθως αυτό περιλαμβάνει ένα πιστοποιητικό εγγύησης και μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την κατοχύρωση του barcode.


Μία προαιρετική υπηρεσία που προσφέρεται από μερικούς εναλλακτικούς παρόχους barcodes για να αυξήσει το διαδικτυακό προφίλ του barcode και να διαβεβαιώσει ότι η πληροφορία προϊόντος θα εμφανιστεί όταν σκαναριστεί από εφαρμογές κινητών τηλεφώνων.
Δεν υπάρχει υποχρεωτική βάση δεδομένων κατοχύρωσης για τους αιρθμούς των barcode.


Ένα πρόσθετο ψηφίο που υπολογίζεται χρησιμοποιώντας έναν ειδικό αλγόριθμο και προστίθεται στο τέλος του barcode. Αυτό βοηθά στο να διασφαλιστεί ότι το barcode δεν έχει πληκτρολογηθεί λάθος καθώς αν ένα ψηφίο δεν είναι σωστό τότε το ψηφίο ελέγχου θα αλλάξει. Επίσης λέγεται και ψηφίο αθροιστικού ελέγχου.


Μία συμβολογία barcode που χρησιμοποείται κυρίως για την ανίχνευση αντικειμένων. Μπορεί να κωδικοποιήσει μόνο αριθμητικά δεδομένα. Έχει υψηλή πυκνότητα δεδομένων και έτσι αντικείμενα με μικρό μέγεθος θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτή την συμβολογία αντί της code-39 καθώς η συμβολογία code-128 σαρώνεται πολύ πιο εύκολα.


Αναφέρεται στο τμήμα του αριθμού ενός barcode που ακολουθεί τα τρία πρώτα ψηφία. Το Πρόθεμα Εταιρείας είναι εκείνο το τμήμα που ακολουθεί το οποίο δεν αλλάζει σε ολόκληρη την επιλογή των barcode της συγκεκριμένης εταιρείας. Το μήκος του εξαρτάται από το πόσους διαφορετικούς αριθμούς barcode έχει στην ιδιοκτησία της η εταιρεία (π.χ. αν η εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της 10.000 αριθμούς barcode τότε το πρόθεμα εταιρείας θα πρέπει να είναι μικρότερο για να χωρέσει στο όριο των 13 ψηφίων).


Αναφέρεται στα τρία πρώτα νούμερα ενός αριθμού barcode λιανικής πώλησης και υποδεικνύει από ποιο μέλος του οργανισμού GS1 έχει προέλθει το barcode. Μία συνήθης παρανόηση είναι ότι αυτό το πρόθεμα δείχνει τη χώρα παραγωγής του προϊόντος όταν στην πραγματικότητα δείχνει την χώρα προέλευσης του ίδιου του barcode.


Ένας τύπος δισδιάστατου Barcode που χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες κατασκευών και μηχανικών. Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό διαφόρων συστατικών μερών κατά την διαδικασία της κατασκευής του τελικού προϊόντος.


EuropeanArticleNumber – Το πρότυπο του αριθμού barcode λιανικής 13 ψηφίων που χρησιμοποιείται απανταχού σε ολόκληρο τον κόσμο. Μόνο στις ΗΠΑ χρησιμοποιείται πιο συχνά το barcode UPC-A, αν και εκεί τα καταστήματα δέχονται και τους κωδικούς EAN-13. Το EAN-13 μπορεί να αναφέρεται στον αριθμό του barcode ή στον τύπο του barcode.


Η κωδικοποίησης είναι η πληροφορία από την οποία παράγεται το barcode. Στην περίπτωση ενός barcode EAN-13 αυτή αναφέρεται στον αριθμό 13 ψηφίων.


Μπορεί να αναφέρεται στον τύπο του αρχείου εικόνας που έχει αποθηκευτεί το barcode, στην συμβολογία του barcode ή στο πώς το barcode χωρίζεται σε τμήματα. 

Οι GlobalLocationNumbers είναι 13ψήφιοι αριθμοί που απαιτούνται από ορισμένα καταστήματα ως αναγκαία προϋπόθεση για την συναλλαγή.
Αυτοί οι μοναδικοί αριθμοί χρησιμοποιούνται ως αναγνωριστικά τοποθεσίας. Αυτοί μπορούν να ανακτηθούν από την GS1 και μερικούς εναλλακτικούς παρόχους.

GS1

 Η GS1 ή GlobalServicesOne, είναι η διεθνής εταιρεία που εφαρμόζει και επιβάλλει τα πρότυπα των barcode. Τα barcode μπορούν να αγοραστούν από αυτούς, αν και γενικά απαιτείται να πληρώσετε για την εγγραφή σας καθώς και τις ετήσιες συνδρομές.

 Οι GTIN είναι οι Αριθμοί Ταυτοποίησης Παγκόσμιου Εμπορίου. ΟΙ αριθμοί αναφέρονται σε οποιοδήποτε αριθμό barcode που χρησιμοποιείται στην λιανική ως μέρος του συστήματος GS1. Οι αριθμοί αυτοί θα μπορούσαν να είναι οι GTIN-13 (EAN-13), ή GTIN-12 (UPC-A) ή GTIN-14 (ITF-14).


Τα barcodes του Διεθνούς Προτύπου Αρίθμησης Βιβλίων είναι τα barcodes που χρησιμοποιούνται στα βιβλία. Ξεκινούν με 978 ή 979 και παράγονται όπως τα barcodes που χρησιμοποιούν την συμβολογία EAN-13 συνήθως με ένα κείμενο στο πάνω μέρος.


Οι αριθμοί του Διεθνούς Προτύπου Αρίθμησης Βιβλίων είναι 13ψηφιοι αριθμοί που ξεκινούν με 978 ή 979 και χρησιμοποιούνται στα βιβλία.


Τα barcodes του Διεθνούς Προτύπου Σειριακών Αριθμών είναι 13ψηφια barcode τα οποία έχουν μετατραπεί από έναν 8ψηφιο αριθμό ISSN. Αυτός ο 13ψηφιος κωδικός κωδικοποιείται χρησιμοποιώντας την συμβολογία EAN-13 σε ένα barcode που χρησιμοποιείται στον περιοδικό τύπο.


Ένας αριθμός του Διεθνούς Προτύπου Σειριακών Αριθμών είναι 8ψήφιος και παρέχεται στους δημιουργούς περιοδικού τύπου και μπορεί να μετατραπεί σε ένα 13ψηφιο ψηφιακό κώδικα barcode.

 Τα barcodeITF-14 ή InterleavedTwoofFive δημιουργούνται από ένα αριθμό EAN-13 (προσθέτοντας ένα ψηφίο στην αρχή) για να χρησιμοποιηθεί στο χαρτοκιβώτιο ενός προϊόντος που φέρει το barcode ΕΑΝ-13. Πρόκειται για μεγάλα σε μέγεθος barcode που εκτυπώνονται σε κουτιά των 6 ή 12 τεμαχίων και χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του στοκ και όχι για λιανική πώληση.

 Ονομάζεται επίσης δισδιάστατο barcode – Αναφέρεται στα barcode που κωδικοποιούν πληροφορία τόσο κάθετα όσο και οριζόντια σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μονοδιάστατα barcode. Είναι ικανά να αποθηκεύσουν πολλή περισσότερη πληροφορία από τα κανονικά barcode. Ο πιο γνωστός τύπος τους είναι να QR Codes.


Πρόκειται για ένα δισδιάστατο διακεκομμένο Barcode που χρησιμοποιείται από μερικές ταχυδρομικές υπηρεσίες. Ενώ μπορεί να κωδικοποιήσει μικρές ποσότητες πληροφορίας, ένας κεντρικός στόχος του επιτρέπει να σκανάρεται ακόμη και όταν το δέμα κινείται γρήγορα.


Ένας τρόπος που μια ομάδα αριθμών μπορεί να κωδικοποιηθεί ώστε να διαβάζεται από έναν σαρωτή barcode. Κάθε ψηφίο της ισοτιμίας πρέπει να αναπαριστάται από έναν διαφορετικό αριθμό μαύρων και άσπρων κενών στα barcode και κάθε ισοτιμία που χρησιμοποιείται στην κωδικοποίηση ενός αριθμού barcode πρέπει να είναι εντελώς διαφορετική από όλες τις άλλες ισοτιμίες που χρησιμοποιούνται στην συμβολογία των barcode.


Ένα είδος δισδιάστατου barcode που χρησιμοποιείται σε ταυτότητες και ηλεκτρονικά εισιτήρια. Συχνά χρησιμοποιούνται από πάροχους μεταφορών.


Οι κωδικοί Γρήγορης Προσπέλασης είναι το πιο κοινό είδος δισδιάστατων barcode. Αναπτύχθηκε αρχικά από την Toyota, χρησιμοποιούνται όμως πια παγκοσμίως για να κωδικοποιήσουν μια μεγάλη γκάμα άλλων πληροφοριών. Κυρίως χρησιμοποιούνται για συνδέσουν αυτόματα τα smartphones με διευθύνσεις URL όταν σκαναριστούν με την κατάλληλη εφαρμογή.


Οι Ελεύθερες Ζώνες είναι μέρος των προδιαγραφών του Barcode και αναφέρεται στις δύο άσπρες περιοχές στις δύο πλευρές των γραμμών. Αυτές απαιτείται να είναι συγκεκριμένου μεγέθους για να σκαναριστεί σωστά το barcode και επίσης για να ταιριάζει στις επίσημα αποδεκτές προδιαγραφές. Μερικές φορές χρησιμοποιείται το σύμβολο ‘>’ για να δείξει πόσο μεγάλη θα πρέπει να είναι η ελεύθερη ζώνη.


Οι προδιαγραφές αναφέρονται στις διαστάσεις που πρέπει να έχει το barcode πάνω σε ένα προϊόν έτσι ώστε να είναι επίσημα αποδεκτό. Τα καταστήματα έχουν διαφορετικά επίπεδα ανοχής για τα barcode που δεν ταιριάζουν με τις προδιαγραφές αυτές. Τα μικρότερα καταστήματα έχουν την τάση να μην ενδιαφέρονται τόσο πολύ για το θέμα αυτό.


Οι κωδικοί SerialShippingContainer είναι 18ψήφια barcodes (με επιπλέον ένα διψήφιο αναγνωριστικό εφαρμογών) που χρησιμοποιούνται σε παλέτες που κατευθύνονται σε μεγάλα καταστήματα λιανικής πώλησης. Κάθε παλέτα απαιτεί έναν διαφορετικό κωδικό SSCC.


Η συμβολογία είναι ο τύπος του barcode ή ο τρόπος με τον οποίο κωδικοποιείται το barcode. Η λέξη αυτή μερικές φορές χρησιμοποιείται έναντι της λέξης «μορφή». Η συμβολογία είναι ένας συνδυασμός των ισοτιμιών που χρησιμοποιούνται και της σειράς με την οποία αυτές χρησιμοποιούνται.


Ο Ενιαίος Κωδικός Προϊόντος – Ένας τύπος barcode λιανικής πώλησης που χρησιμοποιείται κυρίως στις ΗΠΑ (αν και θεωρητικά είναι αποδεκτό παγκοσμίως). Αυτοί οι 12ψήφιοι αριθμοί κωδικοποιούνται σύμφωνα με την συμβολογία UPC-A. Ουσιαστικά είναι μία υποκατηγορία των αριθμών EAN-13.


Μια μορφή κειμένου που χρησιμοποιείται για να κωδικοποιήσει συμβάντα ημερολογίου σε ένα QR Code ώστε όταν σαρωθεί το τηλέφωνο να προσθέσει αυτόματα το συμβάν στο ημερολόγιο του κινητού τηλεφώνου.


Μια μορφή κειμένου που χρησιμοποιείται για να κωδικοποιήσει τις πληροφορίες μιας επαφής σε ένα QR Code ώστε όταν σαρωθεί το τηλέφωνο να προσθέσει αυτόματα τα στοιχεία επαφής στις επαφές του κινητού τηλεφώνου.


Μια πρόσθετη υπηρεσία που προσφέρεται από την GS1 και μερικούς μεταπωλητές barcode που αποτελείται από μία δοκιμαστική σάρωση του barcode όπως αυτό θα εκτυπωθεί πάνω στο προϊόν για να βρεθεί πώς μπορεί να συμπεριφερθεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα σκαναρίσματος. Συνήθως αυτό δεν είναι απαραίτητο παρόλα αυτά κάποιοι μεγαλύτεροι μεταπωλητές το απαιτούν. Το barcode πρέπει να τηρεί αυστηρά τις προδιαγραφές των barcode για να περάσει τον έλεγχο αυτό.