Διαφορές μεταξύ των EAN-13 και UPC-A Barcode

Τα BarcodesUPC–A είναι ουσιαστικά μία υποκατηγορία των Barcode EAN-13. Αν το πρώτο ψηφίο του αριθμού του EAN-13 είναι το «0», τότε οι γραμμές στο EAN-13 και στο UPC-A θα είναι ταυτόσημες. Η τοποθέτηση των ανθρωπίνως αναγνώσιμων κωδικών κάτω από τις γραμμές διαφέρουν μεταξύ του UPC–A και του EAN-13, εντούτοις αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά που υφίσταται μεταξύ τους. Και τα δύο Barcodes μπορούν να σκαναριστούν από την πλειοψηφία των συσκευών σάρωσης με ευκολία.

Difference EAN-13 and UPC-A

 Πότε θα πρέπει να χρησιμοποιείτε
ένα EAN-13 αντί Ενός UPC-A;

Τα barcodes της μορφής UPC-A έχουν χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά στις ΗΠΑ. Ενώ σε αντίθεση αυτά της μορφής EAN-13 έχουν χρησιμοποιηθεί σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα πια, η πλειοψηφία των καταστημάτων σε ολόκληρο τον κόσμο αποδέχεται κωδικούς και των δύο μορφών. Παρόλα αυτά μπορεί να υπάρχουν ακόμη κάποια παλιότερα συστήματα που δέχονται είτε τον ένα είτε τον άλλο κωδικό. Αυτό σημαίνει ότι αν το προϊόν σας πωλείται στις ΗΠΑ, τα barcodes UPC-A αποτελούν την βέλτιστη επιλογή. Αν όμως το προϊόν σας είναι διεθνές ή πωλείται σε χώρα εκτός των ΗΠΑ, τότε η χρήση του barcode EAN-13 προτιμάται.

Τα barcodesUPC-A και EAN-13 μπορείτε να προμηθευτείτε από εδώ. – Αν χρειάζεστε ένα barcode μορφής UPC-A, παρακαλούμε να το διευκρινίσετε στο τμήμα πρόσθετων πληροφοριών κατά την ολοκλήρωση της αγοράς σας.