Καταχώριση Barcode

Η Καταχώρηση Barcode είναι μία προαιρετική υπηρεσία που προσφέρουμε για να αυξήσετε γενικά το διαδικτυακό προφίλ του προϊόντος σας.
Αυτή η υπηρεσία είναι απολύτως προαιρετική και δεν προαπαιτείται για κανέναν αριθμό
barcode, ωστόσο υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα στην online καταγραφή των barcodes σας.

1. Η Καταχώρηση Barcode βοηθά με τις εφαρμογές σάρωσης στα κινητά τηλέφωνα όπως π.χ. το RedLaser. Όταν σαρώνεται ένα barcode ενός προϊόντος οι λεπτομέρειες αυτού θα εμφανιστούν.

2 Η Καταχώρηση Barcode θα αυξήσει το διαδικτυακό προφίλ του προϊόντος έτσι όταν το barcode θα τοποθετείται στο Google ή σε κάποια άλλη μηχανή αναζήτησης οι πληροφορίες του θα εμφανίζονται αμέσως.

3. Αν ένα barcode είναι καταγεγραμμένο στο διαδίκτυο μπορεί να αποθαρρύνει άτομα από το να το χρησιμοποιήσουν παράνομα σε σελίδες όπως το Amazon. Αν μία γρήγορη διαδικτυακή αναζήτηση δείχνει ότι το barcode χρησιμοποιείται είναι λιγότερο πιθανόν να το χρησιμοποιήσουν. Οι νομίμως πωλημένοι αριθμοί barcode δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλα άτομα εάν όμως χρησιμοποιούνται παράνομα είναι επιπλέον ταλαιπωρία για τον νόμιμο ιδιοκτήτη να το ελέγχει αυτό. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί πολύ εύκολα με την καταγραφή του barcode.. 

 

 

 

Barcodes Database